Vítejte na stránkách věnovaných nástroji OpenRefine,
na kterých najdete všechny potřebné a důležité informace.
openrefine@getfound.cz

Boolean funkce (Boolean functions)

0 Sdílení 0 Sdílení ×

…aneb funkce s možnou návratovou hodnotou pouze 0 (False – není pravda) nebo 1 (True – je pravda).

and(boolean 1, boolean 2,…)

Logická spojka AND. Vrací TRUE, pokud jsou všechny výrazy, zapsané v and platné. Tedy výsledkem and(1 < 3, 7 > 4, 10 > 1) bude TRUE, jelikož jsou všechny výrazy pravdivé. Oproti tomu and(1 < 3, 7 > 4, 10 < 1) vrátí FALSE, jelikož jeden z výrazů je nepravdivý.

or(boolean 1, boolean 2,…)

Logická spojka OR. Vrací TRUE v případě, že je alespoň jeden z výrazů v jejím zápisu platný. Tedy výsledkem or(1 < 3, 7 < 4) bude TRUE, jelikož první výraz je pravdivý. Výsledkem or(1 > 3, 7 < 4) bude FALSE, jelikož jsou oba výrazy nepravdivé.

not(boolean 1, boolean 2,…)

Negace jakéhokoli boolean výrazu. Výsledkem not(1 < 4) by tedy bylo FALSE, jelikož výraz je sám o sobě pravdivý a not jej zneguje.

 

© 2013 Openrefine
0 Sdílení Twitter 0 Google+ 0 Facebook 0 0 Sdílení ×