Vítejte na stránkách věnovaných nástroji OpenRefine,
na kterých najdete všechny potřebné a důležité informace.
openrefine@getfound.cz

Datové a časové funkce (Dat functions)

0 Sdílení 0 Sdílení ×

now()

Návratovou hodnotou je aktuální čas.

 

toDate(o, boolean month_first / format1, format2, … )

Převedení o na datum. Veškeré ostatní argumenty jsou nepovinné.

  • month_first: Nastavte jako FALSE, pokud chcete zobrazovat den měsíce na první pozici

  • formatN: Zápis formátu data podle SimpleDateFormat

Pokud tedy chcete používat datum ve formátu “1/7/2013 19:45:15″, použijete následující GREL funkci:

toDate(value,"dd/mm/YYYY H:m:s")

 

toString(o, optional string format)

Pokud je o datum, format specifikuje jakým způsobem se bude formátovat datum.

diff(date d1, date d2, optional string timeUnit)

Návratovou hodnotou je rozdíl mezi dvěma daty.

inc(date d, number value, string unit)

Návratovou hodnotou je datum d, posunuté o value. Přednastavenými jednotkami jsou hodiny.

datePart(date d, string unit)

Návratovou hodnotou je zadaná část data. Zápisy pro získány části dat mohou být následující:

     
if ("hours".equals(part) || "hour".equals(part) || "h".equals(part)) {
if ("minutes".equals(part) || "minute".equals(part) || "min".equals(part))
if ("seconds".equals(part) || "sec".equals(part) || "s".equals(part)) {
if ("milliseconds".equals(part) || "ms".equals(part) || "S".equals(part)) {
if ("years".equals(part) || "year".equals(part)) {
if ("months".equals(part) || "month".equals(part)) {
if ("weeks".equals(part) || "week".equals(part) || "w".equals(part)) {
if ("days".equals(part) || "day".equals(part) || "d".equals(part)) {
id ("weekday".equals(part)) {
if ("time".equals(part)) return c.getTimeInMillis();

© 2013 Openrefine
0 Sdílení Twitter 0 Google+ 0 Facebook 0 0 Sdílení ×