Vítejte na stránkách věnovaných nástroji OpenRefine,
na kterých najdete všechny potřebné a důležité informace.
openrefine@getfound.cz

Funkce pro práci s poli (Array functions)

0 Sdílení 0 Sdílení ×

length(array a)

Navrací počet prvků pole a.

slice(array a, number from, optional number to)

Funkce slice slouží k získání prvků pole od (from) / do (to) určité rozsahu. Například slice([1,2,3,4], 1,3) navrátí pole hodnot [ 2, 3 ].

get(array a, number from, optional number to)

Stejná funkce jako slice.

reverse(array a)

Obrátí pořadí prvků v poli. Například reverse([1,2,3,4,5]) navrátí pole [5,4,3,2,1].

sort(array a)

Seřadí vzestupně prvky pole. Například sort([1,4,3,5]) navrátí pole [1,3,4,5].

sum(array a)

Navrátí sumu hodnot daného pole. Například sum([1,2,3]) navrátí hodnotu 6.

join(array a, string sep)

Vrátí obsah pole jako řetězec, oddělený přednastaveným separátorem. Například join([“cokoli1”, “cokoli2”, “cokoli3”], “;”) navrátí “cokoli1;cokoli2;cokoli3”.

uniques(array a)

Vyčístí vložené pole od duplicitních záznamů. Například: uniques([1,1,3,5,3,6]) navrátí [1,3,5,6].

 

© 2013 Openrefine
0 Sdílení Twitter 0 Google+ 0 Facebook 0 0 Sdílení ×