Vítejte na stránkách věnovaných nástroji OpenRefine,
na kterých najdete všechny potřebné a důležité informace.
openrefine@getfound.cz

Matematické funkce (Math functions)

0 Sdílení 0 Sdílení ×

floor(number d)

Dolní celá část čísla d. Například floor(3.7) je hodnota 3. floor(-3.7) navrací hodnotu -4.

ceil(number d)

Horní celá část čísla d. Například ceil(3.7) je hodnota 4. ceil(-3.7) navrací hodnotu -3.

round(number d)

Zaokrouhlední čísla d k nejbližšímu celému číslu. Například round(3.7) navrací hodnotu 4.

min(number d1, number d2)

Návratovou hodnotou je menší ze dvou vložených hodnot.

max(number d1, number d2)

Návratovou hodnotou je větší ze dvou vložených hodnot.

mod(number d1, number d2)

Návratovou hodnotou je d1 modulo d2. Například mod(74,9) vrátí hodnotu 2.

ln(number d)

Návratovou hodnotou je přirozený logaritmus čísla d.

log(number d)

Návratovou hodnotou je logaritmus o základu 10 čísla d.

exp(number d)

Návratovou hodnotou je Eulerovo číslo umocněné číslem d.

pow(number d, number e)

Návratovou hodnotou je číslo d umocněné číslem e. V jednoduchosti si lze pow představit jako d^e. Například pow(2, 3) navrátí hodnotu 8. Místo odmocniny můžete použít e = 0.5.

sum(array a)

Návratovou hodnotou je celková hodnota čísel pole a.

 

© 2013 Openrefine
0 Sdílení Twitter 0 Google+ 0 Facebook 0 0 Sdílení ×