Vítejte na stránkách věnovaných nástroji OpenRefine,
na kterých najdete všechny potřebné a důležité informace.
openrefine@getfound.cz

Náhledy na data a řazení

0 Sdílení 0 Sdílení ×

Náhledy na data nám mohou usnadnit orientaci v datasetu projektu. OpenRefine disponuje několika efektivními funkcemi, které vám mohou zpříjemnit a urychlit práci.

Sort-View

 

Views (náhledy)

Náhledy nám umožňují schovat sloupce, které nás v dané chvíli nezajímají. Tuto funkci naleznete po kliknutí na příslušný sloupec můžete buď sloupec schovat (Collapse this column), schovat všechny ostatní sloupce (Collapse all other columns) nebo schovat všechny sloupce nalevo či napravo od příslušného sloupce (Collapse all columns to left/right).

Po dvojitém kliknutí na mezeru mezi sloupci se sloupec znovu objeví. Data zůstávají ve zpracování jako kdyby byl sloupec normálně viditelný, globální operace se proto mohou projevit i na schovaných sloupcích/řádcích (na rozdíl od filtrace).

Sort (řazení)

Řazení dat podle příslušného sloupce. Řadit buňky můžete jako textové, numerickém datové nebo boolean (true/false). Je důležité dbát na to, že pokud seřadíte data, dostáváte pouze nový pohled na ně a doopravdy nejsou seřazeny do doby, než nad sloupci zaškrtnete v rozbalovacím tlačítku Sort -> Reorder rows permanently nebo pokud chcete náhled zrušit, tak Sort -> Remove sort.

 

© 2013 Openrefine
0 Sdílení Twitter 0 Google+ 0 Facebook 0 0 Sdílení ×